Kategorier

Nyheter

 

 

Dator lag och frihet:

Enligt den 6 januari 1978 har kunden rätt till tillgång, rättelse och motstånd mot deras personuppgifter. Kunden kan begära av enkelt brev att dess koordinater har tagits bort från filen.

Tiweo är registrerad för CNIL under nummer 13873330